Thursday, January 5, 2017

Duterte: Our beloved and humble president.

Despite his bad mouth, this man has a genuine love for the country and  deep care for his people. He openly declared that he is willing to sacrifice his life for us to have a better future, away from the greedy hands.

People from other country were asking, why we love our president this much? There are a lot of reasons why we do. Just see the deeds not the foul words he utters.

His enemies could try their best to ruin him, but We, his supporters are here. So for the yellowtards, no more clean slate, we are watching you and our president's back. 

Sharing you all a poem that best describes the enemies and a mirror of the reality of life.


credit to the owner of this photo


"kung makapanghusga akala mo malinis,yun pala sila pa ang mga iniipis.


makapuna para silang perpekto,

ngunit sa likod ng pagbabalat-kayo, mga minoldeng putik pala ito.

tama nga sila, kung sinong unang pumuna,

silang nakakaamoy ng basura,

hindi dahil maselan sila,

kung hindi dahil ganun din ang pagkatao nila.

wala namang pinatatamaan sa saloobing ito,

ito lamang ay likha ng pag iisip ko.

ang humusga ay parang simpleng bagay lang sa mundo

ngunit ang laki ng tama sa buhay ng apektadong tao."

-by KMendoza.